Εκτός των παρακάτω διορθώσεων, υπάρχει ένα ενημερωτικό δελτίο που περιέχει συμπληρωματικές διορθώσεις, τελευταίας στιγμής, «ανεπίσημες».

Το δελτίο αυτό είναι ένα για όλες τις εκδόσεις μας και μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

Ελλάς Θαλασσινός Οδηγός
VOL I
VOL I
VOL II
VOL II
VOL III
VOL III
VOL IV
VOL IV
Πλοηγικοί Χάρτες
PC1
PC1
PC6
PC6
PC11
PC11
PC16
PC16
PC2
PC2
PC7
PC7
PC12
PC12
PC17
PC17
PC3
PC3
PC8
PC8
PC13
PC13
PC18
PC18
PC4
PC4
PC9
PC9
PC14
PC14
PC19
PC19
PC5
PC5
PC10
PC10
PC15
PC15
PC20
PC20