Λιμενίσκος Μεγάρων

Μέγαρα

Η ονομασία Μέγαρα διατηρήθηκε από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα χωρίς καμία αλλοίωση. Η προέλευση του ονόματος διίσταται, σύμφωνα με τους ειδικούς. Άλλοι θεωρούν πως πηγάζει από τον ήρωα Μεγαρέα, γιο του Ποσειδώνα και βασιλιά των Μεγάρων ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως προέρχεται από τα «μέγαρα», τα ιερά της θεάς Δήμητρας, η λατρεία της οποίας ήταν…