Φούρνοι

Το νησί ήταν γνωστό στην αρχαιότητα ως «Κοράσιοι νήσοι», και αργότερα ως Κορσέοι, πιθανότατα επειδή είχαν δοθεί ως προίκα στις κόρες του βασιλιά Σάμου, του πρώτου βασιλιά της νήσου Σάμου (στα αρχαία ελληνικά οι κόρες λέγονταν κορασίδες). Το σημερινό τους όνομα προέκυψε από τους Βενετούς, οι οποίοι αναφέρονταν στο σύμπλεγμα των νησιών αυτών ως «Fornelli»,…