Τα Ψαρά

Το νησί ήταν γνωστό στην αρχαιότητα με διάφορα παραπλήσια ονόματα. Ο Όμηρος είναι ο πρώτος που το αναφέρει με το όνομα «Ψυρίη» στην Οδύσσεια. Αναφέρεται επίσης από τον Στράβωνα ως «τα Ψύρα». Στα Ψαρά οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως ευρήματα της ανθρώπινης δραστηριότητας από την Νεολιθική περίοδο (5η-4η χιλιετία π.Χ), με κορυφαία περίοδο ακμής…