Πάλαιρος μαρίνα

Πάλαιρος

Η Πάλαιρος μέχρι το 1928 ονομάζονταν Ζαβέρδα, μια ονομασία που πιθανότατα προκύπτει από τη σύνθεση τού σλαβικού προθέματος za, που θα πει «πίσω από» ή «στα πλάγια» και από το λατινικό verde, το οποίο σημαίνει πράσινο ή κήπος. Με άλλα λόγια, η «πράσινη πλαγιά». Η Πάλαιρος θεωρείται ότι εποικήθηκε, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, όπως και…