παροικιά

Πάρος

Οι πρώτοι άποικοι του νησιού ήταν οι Κυκλαδίτες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο νησί μεταξύ 3200 – 2100 π.Χ. Κατόπιν, ήρθαν οι Μινωίτες από την Κρήτη, που έδωσαν στο νησί το όνομα Μίνωα ή Μινώις, και έζησαν εκεί από το 2100 π.Χ. έως το 1200 π.Χ. Περί το 1100 π.Χ., στο νησί ήρθαν Αρκάδες από την…