Άνδρος

Σύμφωνα με την μυθολογία το όνομα της Άνδρου βγήκε από τον Άνδρο, γιο του Ανίου, ο οποίος ήταν γιος του θεού Απόλλωνα. Κατά τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, προέρχεται από τον στρατηγό Άνδρο, του βασιλιά της Κρήτης Ραδάμανθυ. Η Άνδρος όμως στην αρχαιότητα είχε και άλλα ονόματα, όπως Υδρούσα, Λασία, Νωναγρία και Επαγρίς, τα οποία οφείλει…