Μύκονος

Σύμφωνα με την μυθολογία, η Μύκονος δεν υπήρχε αλλά διαμορφώθηκε από τον τεράστιο βράχο που έριξε ο Ποσειδώνας για να θάψει τους γίγαντες, αφού τους είχε σκοτώσει ο Ηρακλής. Από εκεί πηγάζει και το όνομα της, που σημαίνει «πετρώδης τόπος». Άλλοι πάλι πιστεύουν πως το όνομα του νησιού οφείλεται στον ήρωα Μύκονο, γιο του βασιλιά…

Μαρκόπουλο

Το Μαρκόπουλο, από τον 15ο αιώνα π.Χ. έως την ήττα των Ελλήνων από τους Ρωμαίους (146 π.Χ.), είχε το αρχαίο όνομα Μυρρινούς. Μετά την Ρωμαϊκή Περίοδο, η πόλη άρχισε να παρακμάζει και στα Βυζαντινά χρόνια υπήρχαν στη θέση της μονάχα λίγοι αγροτικοί οικισμοί. Γύρω στο 15ο αιώνα μ.Χ. εγκαθίσταται η οικογένεια του Γιάννη Μαρκόπουλου, δημιουργώντας…