Ντάπια λιμάνι

Σπέτσες

Το νησί των Σπετσών δεν ήταν νησί μέχρι και το 8000 π.Χ. Η στάθμη της θάλασσας μέχρι και την Μεσολιθική εποχή ήταν αρκετά χαμηλότερη, με αποτέλεσμα οι Σπέτσες να συνδέονται με την απέναντι Πελοπόννησο μέσω μιας στενής λωρίδας γης (για την ακρίβεια, όλα τα νησιά του ευρύτερου Αργολικού, εξαιτίας των ανακατατάξεων που έφερναν οι περίοδοι…