Ύδρα

Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Υδρέα, μια ονομασία που παραπέμπει σε νησί με πολλά νερά. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, υπάρχουν διάφορες αναφορές για τα πολλά πηγάδια που υπάρχουν στο νησί, αν και σήμερα, η ύδρευση του νησιού γίνεται με υδροφόρο πλοίο. Ανασκαφές έχουν φέρει στο φως δείγματα κατοίκησης από τα πρωτοελλαδικά χρόνια. Τα κλασσικά χρόνια,…