Τσελεβίνια

Απέναντι από την Α. Σκύλλαιον (βλέπε φωτό), το ανατολικότερο σημείο της Πελοποννήσου, βρίσκονται δύο μικρές νησίδες, οι Νσις Σπαθί και Νσις Σκυλί. Οι δύο αυτές νησίδες είναι γνωστές με το όνομα Τσελεβίνια από τον 16ο αιώνα, πιθανότατα από τις αρβανίτικες λέξεις «Τσέλιε» (=προσέξτε) και «βένιε» (=έρχονται). Προφανώς οι αρβανίτες της περιοχής είχαν βίγλα στο Σκύλλαιο…