Όροι χρήσης

Εάν ένα ή περισσότερα προϊόντα που παραγγείλατε είναι ελαττωματικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα μέσω email στο info@eagleray.gr ή από τηλεφώνου στο 210 96 33 952, καθώς οι εταιρίες κούριερ και τα ταχυδρομεία ανά τον κόσμο επιτρέπουν μονάχα λίγες μέρες χρόνο προκειμένου να κατατεθεί επίσημο παράπονο.

Η σωστή διαδικασία είναι να δηλωθεί η καταστροφή του πακέτου / περιεχομένου στο σημείο που αυτή εντοπίστηκε, δηλαδή στην πόλη / χώρα του παραλήπτη, και κατόπιν να γίνει αναζήτηση προς τα πίσω, βήμα προς βήμα, ώστε να βρεθεί σε ποιο σημείο έγινε η ζημιά.

Στην σπάνια περίπτωση που ένα ή περισσότερα προϊόντα που παραγγείλατε είναι ελαττωματικά από την αποθήκη μας, θα αποζημιωθείτε πλήρως ή θα επιλέξετε κάποιο άλλο προϊόν ίσης αξίας, αρκεί να μας ειδοποιήσετε σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Η εταιρεία θα καλύψει το  κόστος αποστολής, όπως και όποια άλλα κόστη προκύψουν, εφόσον πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας και επιλέξετε τον τρόπο αποστολής που θα σας υποδείξουμε.