Οι ναυτικές μας εκδόσεις βασίζονται στις γνώσεις των τοπικών κοινοτήτων των ψαράδων και στις δικές μας υδρογραφήσεις.